C1   11,00€
CHIRASHI SAUMON
C2   14,00€
CHIRASHI THON
C3   12,00€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
C4   12,00€
CHIRASHI SAUMON ET THON
C5   13,00€
CHIRASHI MIXTE
C6   14,00€
CHIRASHI MARINE